7/24 bizi arayabilirisiniz, 444 74 78
  • bilgi@sgrt.com.tr

Kullanıcı Sözleşmesi

 

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1-Taraflar

 

1.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), merkezi Göztepe Mahallesi, İstoç Oto ve Ticaret Merkezi A1-A2 Blok No:56, Bağcılar-İstanbul adresinde bulunan Yazıcı Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca "Yazıcı” olarak anılacaktır) ile www.sgrt.com.tr internet sitesi (Bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) kullanıcısı (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında, Kullanıcı'nın İnternet Sitesi’ni kullanmasına yönelik olarak ve İnternet Sitesi'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne giriş yaparak Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder. (Yazıcı ve Kullanıcı bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)

 

2-Tanımlar

Bu Sözleşme’de yer alan; “Yazıcı”, Yazıcı Sgrt Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.’yi “İçerik”, İnternet Sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgiyi, dosyayı, resmi, rakamı, görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri, “Kullanıcı”, Sözleşme’nin koşullarını kabul ederek İnternet Sitesinde yer alan içerikler, uygulamalar ve Hizmet’ten yararlanacak medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri, “Hizmet”, İnternet Sitesi kapsamında Yazıcı tarafından Kullanıcı’ya sunulacak sigortacılık hizmetini/hizmetlerini, “Sözleşme”, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni , “Taraflar”, Yazıcı ve Kullanıcı’yı, “İnternet Sitesi”, www.sgrt.com.tr alan adı ve diğer alt alan adlarından ulaşılabilen, Yazıcı’nın Sözleşme ile kapsamı belirlenen sigortacılık hizmetlerini sunduğu diğer internet sitelerini ifade eder.

 

3-Hizmetten Yararlanabilecekler

- İnternet Sitesi üzerinden Hizmet almak isteyen kişi, istenilen bilgileri girmeden işbu Sözleşme'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olamaz. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi durumda yapılan tüm işlemler geçersiz olacaktır.

- İnternet Sitesi yalnızca hukuka uygun amaçlarla, kişisel kullanım için ziyaret edilebilir, görüntülenebilir, işlem yapılabilir, İnternet Sitesi’nden poliçe prim teklifi almak için yararlanılabilir.

- İnternet Sitesi üzerinde kullanıcının T.C. kimlik numarası ve araç plakası girerek aldığı prim teklifleri nihaidir. Bu tutarlar, kullanıcı tarafından yapılacak teminat değişiklikleri ve seçilecek indirimlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 

4-Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşme, Yazıcı’nın sağlayacağı sigorta brokerlik hizmetine ilişkin olarak Yazıcı’nın ve ‘Kullanıcı’ların hak ve hükümlülüklerini düzenlemektedir. Kullanıcı, “Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Gizlilik Politikası”nı okuyup onaylamadan, sonraki adımlara geçemeyecektir.

Kullanıcı’nın teklif alma adımlarındaki “Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını okudum ve onaylıyorum.” kutucuğunu işaretlemesi anında Sözleşme’nin kurulması ile Kullanıcı, prim teklifi sunulması ve acenteye yönlendirme konusunda Yazıcı’yı yetkilendirmiş olacaktır. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi kabul ederek, vereceği bilgilerin, İnternet Sitesi’nde yer alan Hizmet’lerin sunulmasında kullanılacağını kabul ve beyan eder.

 

 

 

 

5-Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

5.1. Yazıcı’ın Hak ve Yükümlülükleri

- Yazıcı’nın yükümlülüğü; sitede belirtilen, vermeyi kabul ettiği, sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik hizmetlerin sağlanması ve gerektiğinde hasar bedellerinin ödenmesine yardımcı olunmasıyla sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Yazıcı’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

- Poliçe şartları, fiyatlarda yapılacak değişiklikler, hasar ödemeleri ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu Sigorta Şirketlerinin tabi olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili Sigorta Şirketinin uhdesinde ve sorumluluğundadır.

- Yazıcı, Hizmet’i yasal zorunluluk bulunmaması kaydı ile verip vermemekte serbest olup, önceden haber vermeksizin, İnternet Sitesi’nde sunulan Hizmeti ve İçerikleri bazı ek koşullara bağlama, İnternet Sitesi kapsamındaki Hizmetleri, Siteyi geçici bir süre askıya alma ve/veya değiştirebilme, tamamen durdurma, sisteme yüklenen üçüncü kişilere ya da tarafınıza ait olsun bütün bilgileri ve İçerikleri erişime kapatabilme ve silme hakkını haizdir. Yazıcı, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kullanabileceği gibi bundan dolayı Yazıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

- Yazıcı, Kullanıcı tarafından Yazıcı’ya iletilen veya İnternet Sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

- Yazıcı, İnternet sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı/Üyenin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde İnternet Sitesinin personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir. Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, T.C. Kimlik Numarası, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

- Yazıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Yazıcı kişisel bilgileri, kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecektir.

- Yazıcı’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına rağmen; İnternet sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda, gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Yazıcı’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

- İnternet Sitesi üzerinden, üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin işlettiği başka web sitelerine, dosyalara, İçeriklere ve benzer alanlara bağlantı (link) verilmesi yalnızca bilgi ve reklam amaçlı olup, Yazıcı tarafından, söz konusu bağlantı alanlarının güvenli, mevzuata uygun ve doğru olduğu garanti edilmemektedir. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, İçeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya İçerikleri İnternet Sitesi’ne gönderen kişilerin sorumluluğundadır.

 

 

 

 

 

 

5.2. Kullanıcının Hakları ve Yükümlülükleri

- Kullanıcı’ya verilen hesap adı/numarası ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, kendisine verilen hesap adını/numarasını ve şifreyi güvenli bir şekilde saklamakla ve üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmamakla yükümlüdür. Kullanıcı, gerektiğinde hesap numarası ve şifrenin değiştirilmesini İnternet Sitesi’nden talep edebilecektir.

- İnternet sitesi, sadece yasal olarak ve kanunlara uygun şekilde kullanılabilir. Kullanıcı, işbu internet sitesi’ni kullanmakla yasalara uygun davranacağını taahhüt eder. Kullanıcı, haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler nedeniyle sorumludur. Yazıcı, bu tür davranışlara engel olmak için Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ne girişini yasaklamak, şikâyette bulunmak vb. uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

- İnternet Sitesi’ni kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan Kullanıcılar, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla internet sitesi üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi’nde yaptığı işlemlerden ötürü hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Yazıcı’nın ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Yazıcı’ya açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Yazıcı’ya açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Yazıcı’nın münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde kendisinden istenilen tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Kullanıcı, üyeliğinin devam ettiği süre boyunca, İnternet Sitesi’ne bildirdiği iletişim bilgileri dahil olmak üzere tüm bilgilerin güncelliğinden sorumludur. Bilgilerin güncel, tam ve/veya doğru olmamasından dolayı kaynaklanacak sorunlarda her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

- Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi ile, İnternet Sitesi’nin sahibi olan Yazıcı’ya veya iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetlerinin, İnternet Sitesi’ne bildirmiş olduğu iletişim bilgileri vasıtasıyla kendisine e-posta, telefon, cep telefonu, mektup, basılı evrak vb. iletişim yöntemleri ile ticari elektronik ileti gönderilmesine muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

 

6-Mücbir Sebepler

Siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar vb. gibi 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Yazıcı, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebep halinde, Yazıcı'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

 

7-Fikri Mülkiyet, Telif Hakları

- İşbu İnternet Sitesi yazılıma dair her türlü hakkı; İnternet Sitesi’nde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Yazıcı'ya aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesi veya İnternet Sitesi’ndeki Hizmetler’den yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı’ya hiçbir hak vermez. Kulanıcı, İnternet Sitesi’ni ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Yazıcı’nın, İnternet Sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

- İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya herhangi bir işleme tabi tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler Yazıcı’nın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. İnternet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde Yazıcı’nın yetkilendirme ve izni olmaksızın kullanılamaz. Yazıcı’nın yazılı izni olmadıkça İnternet Sitesi’ne link verilemez.

Telif hakkına konu olan tasarım, resim, veri tabanı, dosya, unvan, işletme adı, marka, patent, logo, metin, görsel ve işitsel imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet haklarını, açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi’ne erişim ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanım hakları iptal edileceği gibi bu tür kullanımın tespiti halinde her türlü yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.

 

8-Sigorta Teminatının Başlaması

Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda ilgili sigorta şirketi tarafından düzenlenmesi, peşin yatırılması kararlaştırılan prim miktarının ödenmesi ile başlar ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olur. Poliçe düzenlenmeden önce sigorta şirketi tarafından “couvert” (kuver) verilebilir.

 

9- Sair Hususlar

- Yazıcı, talep edilen bir hizmeti yasal zorunluluk olmamak kaydı ile vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir. Kullanıcı/Üye talep ettiği sigorta ürününe dair mevcut sigorta pazar koşullarında Yazıcı tarafından erişim imkanı bulunan ve talep edilen ürüne arz sağlayan kanallar vasıtasıyla ve İnternet Sitesi aracılığıyla hizmet aldığını kabul etmektedir. İnternet Sitesi’nde verilen, “link”lenen diğer kişi ve kuruluşlarla Yazıcı’nın bir hukuki ilişkisi veya ortaklığı veya iştiraki bulunmamakta olup, Yazıcı bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt etmez; onlar adına hareket ettiği, onları temsil ettiği, onların iş ortağı olduğu veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunlar nam ve hesabına hareket ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, Yazıcı anılan kişi/kişiler/kurumların eylem ve işlemlerinden sorumlu değildir.

- Yazıcı tarafından doğrudan doğruya verilmeyen hiçbir taahhüt Yazıcı için bağlayıcı değildir. Yazıcı, İnternet Sitesi’ndeki bilgilerden, sigorta şirketleri veya üçüncü kişiler tarafından İnternet Sitesi’ne yansıtılmayan bilgilerden/bilgi değişikliklerinden; sitenin kullanılması nedeni ile Kullanıcı/Üye’nin bilgisayarına giren virüs vb. sair internet tehlikelerinden dolayı sorumlu değildir.

- Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Yazıcı ve/veya iştirakleri ve ana ortaklıkları, çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda Yazıcı, bu internet sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

-Yazıcı, dilediği zaman İnternet Sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya İnternet Sitesinin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. Yazıcı, İnternet Sitesi’nin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcı/Üyenin virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

 

10-Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında, İnternet Sitesi hakkında veya İnternet Sitesi ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yazıcı Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. web sitesinde yer alan web sayfalarına ilişkin tüm haklar saklıdır. ©​​

Mersis No: 0086045606300019