7/24 bizi arayabilirisiniz, 444 74 78
  • bilgi@sgrt.com.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Ayakta tedavi giderleri hangi işlemleri kapsar?

Ayakta tedavi; doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi teminatlarından oluşur. İlaç giderleri kapsam dışıdır.

Yatarak tedavi giderleri hangi işlemleri kapsar?

Yatarak tedavi teminatı cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi (ilaç dahil), radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale , koroneranjiografi giderlerinden oluşur.

Özel sağlık sigortası olan bir müşteri aynı zamanda bu üründen alabilecek mi?

Her iki üründen de satın alınabilecektir.

Aile poliçesi düzenlenebilecek mi?

Sağlık poliçenize eşinizi ve/veya 24 yaş ve altı çocuklarınızı da dahil ederek aile indirimine hak kazanırsınız.

Sağlık beyanı alınacak mı?

Sağlık Beyanı alınmayacak. Sadece TC kimlik numarası ile poliçe üretilebilecektir.

İkamet edilen il dışındaki hastanelerde de kullanılabilir mi?

Poliçe AXA Sigorta “Sağlığım Tamam Sigortası” anlaşmalı kurumları olan tüm illerdeki kurumlarda geçerlidir.

Yabancı uyruklu kişiler bu poliçeden satın alabilir mi?

İlgili ürün sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki TC vatandaşları için geçerli olup yabancı uyruklu kişiler kapsam dahilinde değildir.

Öğrenciler SGK kapsamında mıdır?

Tüm öğrenciler 24 yaşı bitene kadar SGK’lı anne veya babadan dolayı SGK’lıdır. Yeni uygulamada sadece bu kişilerin öğrenci olduklarını öğrenci işlerinden alacakları basit bir yazı ile SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.

Kimler SGK’lıdır?

SGK’nın özel onayı ile kurulan banka, sigorta,emeklilik sandıklarına tabii kurum çalışanları hariç herkes SGK’lıdır.

Sağlığım Tamam Sigortası’nı kimler alabilir?

Sigorta poliçesini TC vatandaşı olup SGK tarafından kapsam altında olan 0-65 yaş arasındaki kişiler alabilir.

Önceden mevcut hastalık / poliçe öncesi hastalık nedir?

Belirtisinin/bulgusunun veya teşhisinin/tedavisinin başlangıcı, sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan rahatsızlıklar ile gelişim süreci açısından sigorta başlangıç tarihinden öncesine dayalı rahatsızlıklar ve bunlara bağlı olarak gelişen komplikasyonlardır.

Bekleme süresi nedir?

Sigortalının yatarak tedavi sağlık giderlerinin ilgili teminat kapsamında değerlendirilmesi için sigorta başlangıç tarihinden itibaren geçmesi gereken süredir.

Tamamlayıcı poliçelerde katılım payı ödeniyor mu?

Devletin zorunlu tuttuğu ve devlete ödenen 15 TL katılım payı dışında bir ücret ödenmemektedir.

Tamamlayıcı poliçelerde ilaç ve aşı karşılanmakta mıdır?

Tamamlayıcı poliçelerde ilaç ve aşı teminatı bulunmamaktadır.

Tamamlayıcı poliçe nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında alınan hizmetler karşılığı ödenecek fark ücretlerini karşılamak amacıyla düzenlemeye konmuştur. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ya da TSS, özel sağlık sigortasından çok daha uygun bir poliçe tutarıyla özel hastanede tedavi imkanına sahip olmanızı sağlayan bir özel sağlık sigortası ürünüdür.

Poliçemden bakmakla yükümlü olduğum eş-çocuk-anne-baba gibi yakınlarım da faydalanabilir mi?

Poliçeyi sadece poliçe sahibi kullanabilmektedir.

Tamamlayıcı sağlık sigorta poliçelerinde, SGK tarafından ödenmeyen tetkikler / tedaviler ödenir mi?

Poliçe kapsamı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık hizmetleri karşılığında ödenecek SGK fark ücretlerinin sigorta şirketi tarafından ödenmesidir. Bu nedenle SGK kuralları doğrultusunda değerlendirme yapılmaktadır ve SGK’nın ödemediği işlem, tetkik, malzeme vb. giderler poliçe kapsamı dışındadır.

Salgın hastalık nedir, sağlık poliçelerinde karşılanır mı?

Salgın hastalık: Dünya Sağlık Örgütü veya Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilmiş bulunan (Covid-19, kolera, sıtma, kuş gribi, domuz gribi vb.) hastalıklardır. 06.07.2020 tarihi itibari ile tüm salgın hastalıklar poliçe kapsamına alınmıştır.

Poliçeyi hemen kullanabilir miyim?

Evet, hemen kullanabilirsiniz. Yatarak tedavi giderlerinden bazıları, rahatsızlığın ani veya kaza sonucu olarak ortaya çıkmasına bakılmaksızın sigorta başlangıç tarihinden itibaren 3 ay süre ile kapsam dışındadır.

Anlaşmalı kurum nedir? Anlaşmalı kurumda tüm doktorlar da anlaşmalı mı? Anlaşmasız kurum nedir?

Anlaşmalı Kurum: AXA Sigorta’dan poliçe almış olan sigortalılara sağlık hizmeti veren ve AXA Sigorta ile özel anlaşması bulunan hastane, poliklinik, tanı merkezi, fizik tedavi merkezi, eczane ve doktor muayenehaneleridir. Anlaşmalı kurumda çalışan tüm doktorlar anlaşmalı olmayabilir. Özellikle Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçelerinde Sigorta kapsamında olması için; SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun da SGK ile anlaşmalı olması, SGK ile anlaşmalı olan hastane ile AXA Sigorta’nın, sigortalının tedavi göreceği branş /doktor adına AXA Sigorta Sağlığım Tamam Sigortası Sigorta poliçesi kapsamında anlaşmasının olması gerekir. Anlaşmasız Kurum: AXA Sigorta ile sağlık hizmetleri alanında özel anlaşması bulunmayan sağlık kuruluşlarıdır.

Bebekler hangi tarih itibari ile poliçe kapsamına alınabilecektir?

Doğum tarihinden itibaren 15 günü tamamlamış bebekler sigortalanabilir.