7/24 bizi arayabilirisiniz, 444 74 78
  • bilgi@sgrt.com.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Yabancı uyruklu kişiler için sağlık sigortası nedir?

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında oturma izni alabilmeleri için sağlık sigortası yaptırmaları Nisan 2014’te yürürlüğe konana bir yasayla zorunlu hale getirilmiştir.

Yabancılar için sağlık sigortası fiyatları ve ödeme koşulları hakkında bilgi verir misiniz?

SGRT tarafından Axa Sigorta güvencesiyle sunulan yabancı uyruklular sağlık sigortasının fiyatlarını ve ödeme koşullarını öğrenmek için sitemizden form doldurarak hemen teklif talep edebilirsiniz.

Yabancı uyruklular sağlık sigortasında yatarak tedavinin limiti nedir?

SGRT tarafından Axa Sigorta güvencesiyle sunulan yabancı uyruklular sağlık sigortasının teminatlarını ürün sayfamızda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Bu bilgilere ek olarak; kemoterapi, radyoterapi, diyaliz ilaçları, yatarak tedavi esnasında kullanılan ilaçlar yıllık toplam 10.000 TL limitle sınırlıdır. Yatarak tedavi sırasında gerçekleşen teşhisle uyumsuz masraflar karşılanmaz; teminat kapsamında olup, yatış̧ endikasyonu gerektirmeyen masraflar ayakta tedavi teminatından karşılanır. Oda, yoğun bakım ünitesi teminatları ve toplamda tüm yatarak tedavi teminatları için, masraflar teminat limitleri dahilinde en çok 180 gün için karşılanır.

Doktor ücretleri teminata dahil midir?

Yabancı uyruklu sağlık sigortasında anlaşmalı sağlık kuruluşunda doktor ücreti, ilgili kuruluşun sigorta şirketi için belirlediği anlaşmalı fiyatları, yapılan işlem için kuruluşun belirlediği doktor ücretinin olmaması durumunda ise kuruluşun cari fiyat sistemini ve/veya sigorta şirketi için belirlenen anlaşmalı fiyat sistemini aşmayacak şekilde ödenmektedir. Eğer doktor anlaşmalı sağlık kuruluşunda kadrolu değilse, en fazla Türk Tabipler Birliği asgari ücret tarifesi kadar ödeme yapılmaktadır.

Yoğun bakım ünitesi yabancı uyruklular için sunulan sağlık sigortası kapsamına girmekte midir?

Yabancı uyruklular için sağlık sigortasının yoğun bakım ünitesi teminatı en fazla 90 günle sınırlıdır. Yoğun bakımdayken yapılan tetkikler ve tedavi masrafları yatarak tedavi teminatına girmektedir. Yoğun bakımda kalınan sürede hasta refakatçisinin masrafları sigortaya dahil değildir.

Yabancı uyruklular için sağlık sigortası yurtdışında da geçerli mi?

Geçerli değildir. Yabancı uyruklular sağlık sigortasından yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faydalanılabilir.

Yabancı uyruklular sağlık sigortası primleri nasıl hesaplanır?

Söz konusu cinsiyet, yenileme veya geçiş poliçesiyse önceki dönem hasar/prim oranı ve seçilen plan için belirlenmiş standart tarife primlerinin üzerinden sigortalının hasar/prim oranı, var olan hastalık riskleri ve poliçe için geçerli ASK listesi kriterlerine göre hesaplanmaktadır. Standart tarife primleri belirlenirken; Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’ndeki değişimler, özel hastane cari fiyatlarındaki, ilaç ve sarf malzeme fiyatlarındaki artışlar, yeni tanı ve tedavi yöntemleriyle değişen maliyetler, genel giderler, komisyon, sigortalı portföyünün yaş, cinsiyet, hastalık ve tedavi risk dağılımındaki değişiklikleri, ödeme süreleri, faiz oranları, enflasyon ve döviz kurlarına bakılır. Daha detaylı bilgilere ulaşmak için teklif talep edin ve SGRT rehberliğinde bu süreci en kolay şekilde sonlandırın.

Yabancı uyruklular sağlık sigortasının iptal edilmesi mümkün müdür ve iptal ettirmek için neler gerekir?

Evet iptal edilebilir. İkamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin şirkete ibrazında, ikamet izninin iptalinde, 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösteren belge bildiriminde ve ülkeden çıkış tarihini gösteren gerekli belgelerin sigorta şirketine gönderilmesi durumunda iptal işlemi gerçekleştirilebilir.

Yabancılar için sağlık sigortasında hasarsızlık indirimi yapılmakta mıdır?

Sigortalı, yenileme primlerinin hesaplanmasında standart tarife primi üzerinden hasarsızlık indirimi veya hasar ek primi alabilmektedir.